[8 bit] Battle City


Moverse:
     ↑
←↓→

Disparar:
       F

0 comentarios:

Publicar un comentario